T.C. TALAS KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » TEKNİK BİLGİLER » Yem Bitkileri

Yem Bitkileri

                                                  Habip BAŞER 
                                                                                                                                            Ziraat Mühendisi
 

YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ


1.1.Yoncanın Önemi :
Uzun ömürlü, çok yıllık bir yem bitkisi olan yonca, protein, vitamin ve mineral maddeler bakımından oldukça zengindir. Geniş bir uyum (adaptasyon) kabiliyetine sahiptir. Yonca otunun hazmedilebilirlik oranı yüksektir. Ekim nöbetinde kendinden sonra gelen ürünün verimini artırır. Uzun ömürlüdür 7 ila 10 yıl ürün alınabilir. Sulu şartlarda bölgemizde 4-6 kez biçim yapılabilir.

1.2. Toprak İsteği:
Yonca en fazla tınlı, kumu çok olmayan, yeter derecede kireç içeren toprakları sever. Kökleri derinlere indiğinden toprağın derin olmasını ister. Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde köklerde çürümeler görülür. Ekimden önce dekara 2 ton hesabıyla iyi yanmış çiftlik gübresi verilmelidir.

1.3. Tohum Yatağının Hazırlanması ve Gübreleme:
Yonca tohumluğu çok küçük olduğu için tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak iyice ufalanmalıdır. Yonca tarımında gübrenin tamamı ekimden önce tohum yatağına verilmekte, diğer yıllarda her hangi bir gübre uygulaması yapılmamaktadır.
Bunun için eğer çiftlik gübresi verilecekse önce iyi yanmış çiftlik gübresi serilir ve arkasından orta derinlikte pullukla sürülerek toprağa karıştırılır. Yonca çok yıllık bir bitki olduğu için ihtiyacı olan gübrenin tamamı ekim öncesinde tohum yatağına verilerek toprağa karıştırılır. 
Eğer çiftlik gübresi uygulanmışsa azotlu gübre vermeye gerek yoktur. Çiftlik gübresi uygulanmamışsa ekimden önce dekara 4 kg (8-10 kg üre) civarında saf azot verilmelidir. Yonca bir baklagil bitkisi olması nedeniyle ilk yıldan sonra azotlu gübre verilmemelidir. Sonraki yıllarda çiftlik gübresi ve azotlu gübre verilmesi yoncanın zayıflamasına, ömrünün kısalmasına ve yabancı otların basmasına neden olur.
Yoncanın ihtiyacı olan en az 5 yıllık fosforun tamamının ekim öncesi verilmesi gerekir. Bunun için 5 yıllık ihtiyacı olan 50-60 kg saf fosfora denk gelen 100-120 kg TSP (Triple Süper Fosfat) tohum yatağına verilir.
Ekimden önce verilecek olan gübrenin tamamı ile destek bitkisi olarak ekilen arpa veya buğday tohumları tarla yüzeyine serpilerek kültüvatörle toprağa karıştırılır. Tarla kesekli ise diskaro-tırmık merdane kombinasyonu ile kesekler ufalanarak tohum yatağı bastırılır.

1.4.Yoncanın Ekimi :
Yonca ekiminde kullanılan tohumun sertifikalı olması tercih edilmelidir. Yonca için en önemli tehlike parazit bitki olan küsküttür. Tohumun küsküt tohumlarından ari olması, ari değilse küskütörde elenmesi gerekir.
Yonca bölgemizde uygun şartlar sağlanabilirse ilkbaharda ve sonbaharda ekilebilir. İlkbaharda son donlar geçtikten sonra bahar yağmurlarından önce Nisan ayı içerinde ekilmelidir. Sonbaharda ekilecekse devamlı soğuklardan 6 hafta önce olmak üzere Eylül ayının sonuna kadar ekim yapılabilir.
Sonbahar ekiminde ertesi yıl yoncadan ot verimi alınabilmekte, ilkbahar ekiminde ise ekildiği yıl ot verimi alınamamaktadır.
Yonca buğday, arpa ve yulaf gibi bir koruyucu bitki ile karışık ekilmelidir. Bu uygulama birinci yılda tarladan daha fazla ürün alınmasını sağlar, oluşan kaymak tabakasını kırarak yoncanın çıkışını kolaylaştırır, tarlayı yabancı otların istilasından korur. Koruyucu bitki dekara 8-10 kg’dan fazla ekilmemelidir. Koruyucu bitki olarak kısa boylu, yatmaya dayanıklı ve erkenci bir tahıl olduğu için arpa daha uygun olmaktadır.
Yoncanın ekimi yonca ekim mibzeri ile sıraya yapılmalıdır. Sulu şartlarda 15-30 cm, kıraçta ise 40 cm sıra aralığı ile ekim yapmak gerekir. Sulu şartlarda Erzurum’da yapılan bir denemede 15 cm sıra aralığı ile yapılan ekimde en fazla kuru ot verimi elde edilmiştir.  Ekim derinliği ağır topraklarda yüzeysel (1,5-2 cm) hafif topraklarda ise daha derin (2,5-3,5 cm) olmalıdır. Mibzerle ekimde dekara 2-3 kg, serpme ekimde ise 3-4 kg tohum atılmalıdır.

1.5. Yoncanın Sulaması ve Hasadı
Yonca kurağa dayanıklı olmasına rağmen sulandığı zaman verimi büyük oranda artar. Yonca yağmurlama ve salma sulama şeklinde yapılabilir ancak en uygun olanı yağmurlama sulama yöntemidir. Genel olarak yonca biçimden bir hafta önce ve bir hafta sonra olmak üzere her biçimde 2 defa sulanmalıdır. Temmuz Ağustos aylarında ise haftada bir defa sulanması verimi artırmaktadır.
Yoncadan uzun yıllar yüksek ve kaliteli ot verimi alabilmek için yoncanın uygun dönemde biçilmesi gerekir. Yonca ilk biçimde çiçeklenme başlangıcında diğer biçimlerde %10 çiçeklenme devresinde biçilmelidir. Geç kalınan biçimler otun kalitesini düşürmektedir. Yoncada ot hasadının en az 5-10 cm anız yüksekliği bırakılarak yapılması daha sonraki büyümelerin hızlı olması için faydalıdır.

Ürününüz Bol, Kazancınız Bereketli Olsun

Talas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Tel : (352) 437 23 07

Bu site Lifos iKobi hazır web sitesi sihirbazı kullanmaktadır.

Lifos Yazılım